marzec'68

Aktualnie znajdujesz się na: /

O projekcie

Pierwotna wersja portalu "Marzec '68" powstała w 2008 roku, w oparciu o koncepcję przygotowaną przez dra Łukasza Kamińskiego, ówczesnego z-cę dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN za kadencji Prezesa IPN dra Janusza Kurtyki. Autorami większości tekstów historycznych zamieszczonych na portalu byli pracownicy BEP z centrali IPN i oddziałów terenowych. Projekt został zrealizowany przy wsparciu pracowników ówczesnego sekretariatu prezesa IPN oraz pracowników Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, którzy przygotowali kopie cyfrowe materiałów archiwalnych.

  • Pierwotna wersja portalu
    Pierwotna wersja portalu
  • Aktualna wersja portalu
    Aktualna wersja portalu

Z inicjatywy Prezesa IPN dra Jarosława Szarka i Dyrektor Archiwum IPN Marzeny Kruk, w związku z przypadającą na 8 marca 2018 roku 50. rocznicą Marca '68, przeprowadzono rewitalizację strony internetowej oraz uzupełniono i zaktualizowano zamieszczone treści. Wspomniane prace zostały wykonane przez pracowników Archiwum IPN (d. BUiAD) we współpracy z Wydziałem Komunikacji Społecznej oraz Sekcją Kontaktów Międzynarodowych Biura Prezesa IPN. Pracami związanymi z aktualizacją portalu kierował Marek Dąbrowski z Wydziału Zasobów Cyfrowych Archiwum IPN.

Wykonawcą technicznym pierwotnej wersji portalu oraz jego aktualizacji była firma JSK Internet (https://www.jskinternet.pl).

do góry