marzec'68

Aktualnie znajdujesz się na: /

Ulotki

Odezwa studentów do mieszkańców Wrocławia, wzywająca do udziału w manifestacji popierającej protest studentów z Warszawy z dn. 15 III 1968 r.,

IPN Wr 053/1132, t. 1, s. 198.

do góry