marzec'68

Aktualnie znajdujesz się na: /

Ulotki

Petycja robotników wrocławskich zakładów pracy popierająca protest studentów z Warszawy z dn. 14 III 1968 r.,

IPN Wr 053/1132, t. 6, s. 79.

do góry