marzec'68

Aktualnie znajdujesz się na: /

Wystawy

Marzec 1968

Na początkowych panelach ukazane zostały wydarzenia omawiające genezę Marca ‘68. Można podzielić je na cztery części: część pierwsza przedstawia świat w drugiej połowie lat sześćdziesiątych i tworzą ją fotografie prezentujące Sobór Watykański II, wojnę w Wietnamie, „rewolucję kulturalną” w Chinach, wojnę sześciodniową, rewoltę studencką w Paryżu i Praską Wiosnę. Druga część daje obraz Polski okresu rządów Władysława Gomułki począwszy od wiecu przed Pałacem Kultury w październiku 1956 r., poprzez obrazy życia codziennego doby „małej stabilizacji” i fotografie rywali I sekretarza („partyzanci” gen. Mieczysława Moczara i „ślązacy” Edwarda Gierka). Trzecia część ukazuje dzieje środowiska młodzieży działającej przed Marcem ‘68 na terenie Uniwersytetu Warszawskiego – „komandosów” skupionych wokół Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego oraz „rewizjonistów” m.in. Leszka Kołakowskiego i Włodzimierza Brusa. Czwarta część, przedstawia w ogromnym skrócie dzieje Żydów w Polsce w XX wieku – od tragedii Holocaustu i przez pogrom w Kielcach po próbę ukazania korzeni stereotypu „żydokomuny” i Żydów w „bezpiece”.
Trzon wystawy tworzy kilkadziesiąt zdjęć i dokumentów ukazujących przebieg wydarzeń marcowych w różnych miastach Polski (nie tylko w Warszawie) począwszy od spektaklu „Dziadów” w Teatrze Narodowym, poprzez zebranie nadzwyczajne Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, wiece studenckie, manifestacje uliczne, masówki w zakładach pracy, po kampanię antysemicką i emigrację pomarcową. Obok zdjęć znanych zaprezentowano po raz pierwszy wiele unikalnych fotografii i dokumentów odnalezionych w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

do góry