marzec'68

Publikacje IPN w wersji cyfrowej

Jerzy Eisler, Polski rok 1968

Publikacja w formacie pdf. (seria „Monografie”, t. 22)

Książka uhonorowana Nagrodą Historyczną „Polityki” za rok 2006.

„Określenie »Marzec 1968« należy do swoistej magii języka i raczej zamazuje niż objaśnia istotę i chronologię wydarzeń, które były przecież znacznie bardziej rozciągnięte w czasie: rozpoczęły się kilka miesięcy wcześniej i trwały kilka miesięcy później. Należałoby zresztą chyba mówić nie o jednym Marcu, lecz raczej o Marcach – w liczbie mnogiej. Pod pojęciem tym kryje się wszak kilka różnych, niekoniecznie ze sobą powiązanych, a niekiedy wręcz wykluczających się i przeciwstawnych nurtów” (ze wstępu).

Monumentalna praca Jerzego Eislera, wykorzystująca rozległą bazę źródeł archiwalnych i relacji oraz najnowszą literaturę, przedstawia całą złożoność i wieloaspektowość tego najsłabiej znanego z „polskich miesięcy”.

Spis treści

• Wstęp
• Polska i świat w latach sześćdziesiątych
• „Komandosi”
• Żydzi, antysemityzm, emigracja
• Władza wobec inteligencji twórczej – inteligencja twórcza wobec władzy
• Wiec 8 marca: geneza, przebieg, konsekwencje
• Przełomowy poniedziałek 11 marca
• Tydzień, który wstrząsnął Polską
• Apogeum i zmierzch ruchu studenckiego
• Czystka w Ludowym Wojsku Polskim
• Polityczna rozgrywka
• Kościół i środowiska katolickie wobec Marca
• Warszawa–Praga–Moskwa
• Zakończenie
Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

do góry