marzec'68

Publikacje IPN w wersji cyfrowej

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 nr 1 (2)/2005

Spis treści:

I. Struktury

• Krzysztof Szwagrzyk – Oficerowie sowieccy w strukturach wymiaru sprawiedliwości Wojska Polskiego

• Sławomir Poleszak – Pion śledczy WUBP w Lublinie. Struktura i ludzie (sierpień 1944 – kwiecień 1947)

• Wacław Dubiański – Rozmieszczenie placówek aparatu bezpieczeństwa w województwie śląskim/katowickim w latach 1945–1975


II. Artykuły i Dokumenty

• Ewa Goleń-Zając, Henryk Głębocki – „Ketman” i „Monika” – żywoty równoległe

• Piotr Gontarczyk – Relacja TW „Returna” ze spotkania z Jackiem Kuroniem. Przyczynek do rozważań na temat wydarzeń marca 1968 r.

• Maciej Korkuć – Pretorianie władzy „ludowej”. Zasady organizacji oddziałów prowokacyjnych i sieci agenturalnej w świetle instrukcji Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

• Sławomir Cenckiewicz – Czaplicki do Brystygierowej. Dyrektor Departamentu I Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego o początkach akcji reemigracyjnej


III. W oczach własnych 

• Filip Musiał – „Rehabilitacje” – wspomnienia Józefa Waszkiewicza, sędziego NSW


IV. Biogramy 

• Tomasz Kurpierz – Stanisława Kowalska z d. Michalik (1919-1998), naczelnik Wydziału Śledczego WUBP w Katowicach, prokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Olsztynie, adwokat

• Krzysztof Kaczmarski – Bracia Sieradzcy


V. Recenzje

• Igor Hałagida – Georgij Sannikom, „Bolszaja ochota. Razgrom woorużiennoho podpolia w zapadnoi Ukrainie”, Moskwa 2002

• Stanisław Salmanowicz – Janusz Borowiec, „Aparat bezpieczeństwa a wojskowy wymiar sprawiedliwości. Rzeszowszczyzna 1944-1954”, Warszawa 2004


VI. Listy do redakcji

• Piotr Majer – W odpowiedzi Maciejowi Korkuciowi

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.

do góry