marzec'68

Represje wobec osób pochodzenia żydowskiego

Wykaz zwolnionych lub odwołanych ze stanowisk

Wykaz z dn. 27.04.1968 r. dot. osób [pochodzenia żydowskiego lub przejawiających sympatie prożydowskie] zwolnionych lub odwołanych ze stanowisk od dnia 08.03.1968 r.; IPN BU 1585/4052, s.128-130.

Powiązane informacje

do góry