marzec'68

Prasa o marcu 1968

POLITYKA nr 12 z dn. 23.03.1968 - Przemówienie Władysława Gomółki

w dalszej części przemówienia W. Gomółka zastanawia się dlaczego hasła organizatorów wystąpień trafiły na podatny grunt skłaniając część młodzieży do nieposłuszeństwa wobec władz akademickich, uważa, że szczególną odpowiedzialność za wystąpienia studenckie ponosi grupa pracowników naukowych, która od wielu lat zwalcza politykę partii z pozycji rewizjonistycznych, następnie wypowiada się na temat stosunku inteligencji polskiej wobec socjalizmu oraz o kwestii żydowskiej w Polsce, syjonizmie i jego zagrożeniu dla socjalizmu w Polsce, na koniec wyraża swoje uznanie dla klasy robotniczej i postawy załóg robotniczych, które udaremniły poważniejsze wystąpienia społeczne.

Pliki do pobrania

  • 1.75 MB
do góry