marzec'68

Komentarze zagraniczne

Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 7 z dn. 14 marca 1968 r. Sygn. IPN BU 3454/121.

Kopie cyfrowe materiałów archiwalnych z Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, pozyskane przez IPN w ramach współpracy z instytucjami polonijnymi.

do góry