marzec'68

Aktualnie znajdujesz się na: /

Kraków

Materiały operacyjne Wydziału III SB

 • Maszynopis uchwały Komitetu wyłonionego przez studentów uczelni krakowskich na wiecu dnia 13 marca 1968 r.
  Maszynopis uchwały Komitetu wyłonionego przez studentów uczelni krakowskich na wiecu dnia 13 marca 1968 r.
 • Maszynopis uchwały Komitetu wyłonionego przez studentów uczelni krakowskich na wiecu dnia 13 marca 1968 r.
  Maszynopis uchwały Komitetu wyłonionego przez studentów uczelni krakowskich na wiecu dnia 13 marca 1968 r.
 • Maszynopis komunikatu Rady Uczelnianej ZSP AGH w Krakowie
  Maszynopis komunikatu Rady Uczelnianej ZSP AGH w Krakowie
 • Maszynopis odezwy studentów Krakowa do mieszkańców miasta
  Maszynopis odezwy studentów Krakowa do mieszkańców miasta
 • Maszynopis odezwy studentów Krakowa do mieszkańców miasta
  Maszynopis odezwy studentów Krakowa do mieszkańców miasta
 • Kopia uchwały plenum Zarządu Uczelnianego ZMS Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 16 marca 1968 r.
  Kopia uchwały plenum Zarządu Uczelnianego ZMS Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 16 marca 1968 r.
 • Kopia uchwały plenum Zarządu Uczelnianego ZMS Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 16 marca 1968 r.
  Kopia uchwały plenum Zarządu Uczelnianego ZMS Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 16 marca 1968 r.
 • Maszynopis listu otwartego do Premiera rządu PRL - Józefa Cyrankiewicza
  Maszynopis listu otwartego do Premiera rządu PRL - Józefa Cyrankiewicza
 • Kopia odezwy do studentów Krakowa wystosowana przez Zarządy uczelniane ZMS uczelni wyższych Krakowa
  Kopia odezwy do studentów Krakowa wystosowana przez Zarządy uczelniane ZMS uczelni wyższych Krakowa
 • Kopia odezwy do studentów Krakowa wystosowana przez Zarządy uczelniane ZMS uczelni wyższych Krakowa
  Kopia odezwy do studentów Krakowa wystosowana przez Zarządy uczelniane ZMS uczelni wyższych Krakowa
 • Maszynopis apelu studentów PWST w Krakowie do wszystkich studentów miasta z dnia 15 marca 1968 r.
  Maszynopis apelu studentów PWST w Krakowie do wszystkich studentów miasta z dnia 15 marca 1968 r.
 • Odezwa studentów do Rektora UJ
  Odezwa studentów do Rektora UJ
 • Odezwa studentów do Rektora UJ
  Odezwa studentów do Rektora UJ
 • Odezwa studentów do Rektora UJ
  Odezwa studentów do Rektora UJ
 • Odezwa studentów do Rektora UJ
  Odezwa studentów do Rektora UJ
 • Plakat z dnia 15 marca 1968 r. z odezwą rektora UJ Prof. Dr M. Klimaszewskiego do studentów UJ
  Plakat z dnia 15 marca 1968 r. z odezwą rektora UJ Prof. Dr M. Klimaszewskiego do studentów UJ
 • Plakat z apelem Zarządu Wojewódzkiego ZMS w Krakowie do studentów
  Plakat z apelem Zarządu Wojewódzkiego ZMS w Krakowie do studentów
 • Odezwa studentów Krakowa do mieszkańców miasta
  Odezwa studentów Krakowa do mieszkańców miasta
 • Odezwa studentów Krakowa do mieszkańców miasta
  Odezwa studentów Krakowa do mieszkańców miasta
 • Odezwa studentów Krakowa do mieszkańców miasta
  Odezwa studentów Krakowa do mieszkańców miasta
 • Kopia plakatu z apelem Zarządu Wojewódzkiego ZMS w Krakowie do studentów
  Kopia plakatu z apelem Zarządu Wojewódzkiego ZMS w Krakowie do studentów
 • Karta, odezwa studentów Krakowa do robotników i żołnierzy
  Karta, odezwa studentów Krakowa do robotników i żołnierzy
 • Karta, odezwa studentów Krakowa do robotników i żołnierzy
  Karta, odezwa studentów Krakowa do robotników i żołnierzy
 • Odezwa studentów Krakowa do mieszkańców miasta
  Odezwa studentów Krakowa do mieszkańców miasta
 • Apel organizacji ZMS do studentów
  Apel organizacji ZMS do studentów
 • Wiersz nieznanego autora dotyczący wydarzeń marcowych
  Wiersz nieznanego autora dotyczący wydarzeń marcowych
 • Wiersz nieznanego autora dotyczący wydarzeń marcowych
  Wiersz nieznanego autora dotyczący wydarzeń marcowych
 • Rezolucja studentów Krakowa
  Rezolucja studentów Krakowa
 • Odezwa studentów Krakowa do społeczeństwa
  Odezwa studentów Krakowa do społeczeństwa
 • Wiersze nieznanego autora dotyczące wydarzeń marcowych
  Wiersze nieznanego autora dotyczące wydarzeń marcowych
 • Wiersze nieznanego autora dotyczące wydarzeń marcowych
  Wiersze nieznanego autora dotyczące wydarzeń marcowych
 • Wiersze nieznanego autora dotyczące wydarzeń marcowych
  Wiersze nieznanego autora dotyczące wydarzeń marcowych
 • Wiersze nieznanego autora dotyczące wydarzeń marcowych
  Wiersze nieznanego autora dotyczące wydarzeń marcowych
 • Rezolucja uchwalona przez studentów Wrocławia z dnia 12 marca 1968 r.
  Rezolucja uchwalona przez studentów Wrocławia z dnia 12 marca 1968 r.
 • Wezwanie studentów UJ z dnia 16 marca 1968 r.
  Wezwanie studentów UJ z dnia 16 marca 1968 r.
 • Wezwanie studentów UJ z dnia 16 marca 1968 r.
  Wezwanie studentów UJ z dnia 16 marca 1968 r.
 • Apel Koła Posłów Bezpartyjnych „Znak" do Prezes Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza z dnia 11 marca 1968 r.
  Apel Koła Posłów Bezpartyjnych „Znak" do Prezes Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza z dnia 11 marca 1968 r.
 • Apel Koła Posłów Bezpartyjnych „Znak" do Prezes Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza z dnia 11 marca 1968 r.
  Apel Koła Posłów Bezpartyjnych „Znak" do Prezes Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza z dnia 11 marca 1968 r.
 • Odezwa studentów UJ
  Odezwa studentów UJ
 • Kopia skróconego opisu przebiegu wydarzeń marcowych w stolicy autorstwa studentów Warszawy
  Kopia skróconego opisu przebiegu wydarzeń marcowych w stolicy autorstwa studentów Warszawy
 • Kopia skróconego opisu przebiegu wydarzeń marcowych w stolicy autorstwa studentów Warszawy
  Kopia skróconego opisu przebiegu wydarzeń marcowych w stolicy autorstwa studentów Warszawy
 • Apele i odezwy studentów Krakowa
  Apele i odezwy studentów Krakowa
 • Apele i odezwy studentów Krakowa
  Apele i odezwy studentów Krakowa
 • Apele i odezwy studentów Krakowa
  Apele i odezwy studentów Krakowa
 • Apele i odezwy studentów Krakowa
  Apele i odezwy studentów Krakowa
 • Apele i odezwy studentów Krakowa
  Apele i odezwy studentów Krakowa
 • Apele i odezwy studentów Krakowa
  Apele i odezwy studentów Krakowa
 • Apele i odezwy studentów Krakowa
  Apele i odezwy studentów Krakowa
 • Apele i odezwy studentów Krakowa
  Apele i odezwy studentów Krakowa
do góry