marzec'68

Aktualnie znajdujesz się na: /

Kielce

Sprawa obiektowa dot. ujawnienia autorów i kolporterów nielegalnych ulotek, plakatów i petycji o treści antypaństwowej działających na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego w związku z wydarzeniami marcowymi w 1968 r.

IPN Ki 014/300 (411/IV): s. 50-52 – KIERUNKOWY PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ zmierzający do ujawnienia autorów, wykonawców i kolporterów wrogich napisów i haseł rozwieszonych na terenie Ostrowca w okresie od 13 do 21 marca b.r, z dnia 14-04-1968 r., s. 191 – Petycja Studentów Krakowskich, s. 294 – Karta pocztowa o wymiarach 145 x 98 mm., s. 305 – Plakat „Robotnicy” o wymiarach 298 x 420 mm., s. 378 – Plakat „Brawo STUDENCI” o wymiarach 228 x 323 mm. s. 381 – Klepsydra o wymiarach 237 x 214 mm

do góry