marzec'68

Aktualnie znajdujesz się na: /

Gdańsk

Fotokopia przechwyconego przez SB listu do Radia Wolna Europa z 4 maja 1968 r.

z opisem wydarzeń marcowych w Gdańsku. Pomimo wszczęcia śledztwa, autora listu nie ustalono. Ze zbiorów AIPN Gd (sygn. IPN Gd 75/17)

do góry