marzec'68

Aktualnie znajdujesz się na: /

Gdańsk

Doniesienia tajnego współpracownika ps. "Dąbrowski" z kwietnia 1968 r.

opisujące postawy robotników Stoczni Gdańskiej w związku z protestami marcowymi,w tym ich stosunek do tłumiących demonstracje członków ORMO. Ze zbiorów AIPN Gd (sygn. IPN Gd 0046/92)

do góry