marzec'68

Aktualnie znajdujesz się na: /

Gdańsk

Doniesienia tajnego współpracownika ps. "Technik" z kwietnia i sierpnia 1968 r. opisujące wydarzenia i sytuację na Politechnice Gdańskiej,

w tym burzliwy przebieg Nadzwyczajnej Sesji Uczelnianego Parlamentu ZSP Politechniki Gdańskiej 27/28 marca 1968 r. Ze zbiorów AIPN Gd (sygn. IPN Gd 05/49 t. 5-6)

do góry