marzec'68

Marzec'68 w materiałach Wojskowego Biura Historycznego

Odwołanie płka Leszczyńskiego od decyzji o usunięciu z wojska

Dokument w całości w formacie .pdf w Załączniku na dole strony.

Pismo Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP do Ministra Obrony Narodowej z dn. 08.04.1968 r., sygn. 344.92.86, s.188 - dot. raportu ppłk. rez. Edwarda Leszczyńskiego w związku z dyscyplinarnym usunięciem go z wojska, wymienione osoby: ppłk. rez. Edward Leszczyński, gen. dyw. Urbanowicz, marszałek Polski Marian Spychalski

 

 

Pismo ppłk. rez. Edwarda Leszczyńskiego z dn. 28.02.1968 r. skierowane do Ministra Obrony Narodowej, sygn. 344.92.86, s. 189-190 - dot. prośby w sprawie uchylenia decyzji o dyscyplinarnym usunięciu go z wojska, wymienione osoby: ppłk. rez. Edward Leszczyński, wymienione miejscowości: Sumy, Łódź, Berlin

 

 

Notatka służbowa Szefa Departamentu Kadr MON z dn. 29.03.1968 r. sporządzona dla Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP w sprawie ppłk. rez. Edwarda Leszczyńskiego, sygn. 344.92.86, s. 191-192, wymienione osoby: ppłk. rez. Edward Leszczyński, gen. bryg. Stanisław Wytyczak

 

 

do góry