marzec'68

Aktualnie znajdujesz się na: /

O projekcie

O projekcie

Pierwotna wersja portalu "Marzec'68" powstała w 2008 roku, w oparciu o koncepcję przygotowaną przez ówczesnego z-cę dyrektora Biura Edukacji Publicznej, dra Łukasza Kamińskiego. Autorami większości tekstów historycznych zamieszczonych na portalu byli pracownicy BEP z centrali IPN i oddziałów terenowych. Projekt został zrealizowany przy wsparciu pracowników ówczesnego sekretariatu prezesa IPN oraz pracowników Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, którzy przygotowali kopie cyfrowe materiałów archiwalnych.

Z inicjatywy Prezesa IPN dra J. Szarka i dyrektor Archiwum IPN Marzeny Kruk, w związku z przypadającą na 8 marca 2018 roku 50. rocznicą Marca'68, przeprowadzono rewitalizację wyglądu strony internetowej oraz uzupełnienie i aktualizację niektórych treści.Wspomniane prace zostały wykonane przez pracowników Archiwum IPN (d. BUiAD) we współpracy z Wydziałem Komunikacji Społecznej Biura Prezesa IPN. Pracami związanymi z aktualizacją portalu kierował Marek Dąbrowski z Wydziału Zasobów Cyfrowych Archiwum IPN.

Wykonawcą technicznym pierwotnej wersji portalu oraz jego aktualizacji była firma JSK Internet ( https://www.jskinternet.pl ).

do góry