marzec'68

Publikacje IPN w wersji cyfrowej

Młodzież w oporze społecznym 1944-1989

Z przeprowadzonej analizy wysnuć można tyleż oczywisty, co trywialny wniosek, iż wrocławska PZPR w trakcie wydarzeń marcowych odgrywała decydującą rolę w rozwoju wydarzeń. Rolę sprawczą w tłumieniu ruchu studenckiego i późniejszych represjach przypisać jednak należy przede wszystkim instancjom wyższym – Komitetom Dzielnicowym i Komitetowi Wojewódzkiemu PZPR. Ich wolę realizowały stosunkowo nieliczne, kilkudziesięcioosobowe grupy aktywistów partyjnych, które według cytowanego już I sekretarza KU Akademii Medycznej „przejęły na okres wydarzeń faktyczne kierownictwo nad życiem wewnętrznym uczelni”.
Znaczna część członków partii, a nawet instancji, przynajmniej w pierwszym okresie sympatyzowała z ruchem studenckim, a w późniejszym czasie usiłowała chronić młodzież i swoich kolegów przed represjami. Pytaniem otwartym pozostaje, ilu z nich czyniło to z sympatii do haseł wolnościowych, a ilu z powodu dostrzegania w studentach czynnika, który wywołał otwierające nowe perspektywy ruchy kadrowe. 
Zainstaluj wtyczkę Flasha aby zobaczyć odtwarzacz.
czytają: Magdalena Różczka i Jarosław Tęsiorowski 
do góry